PROFI classes

Cena jedné lekce je 130 Kč, lekce jsou určeny profesionalním tanečníkům. Počet míst na jednotlivých lekcích je omezen, rezervace nutná.
- mobilní telefon: +420 606 664 433
- email: produkce@dot504.cz
pondelí / Monday 10:00-11:30 balet / ballet Jirí Horák
streda / Wednesday 10:00-11:30 balet / ballet Nina Brzorádová