DOT504 Dance Company – soubor fyzického tanečního divadla – charakterizuje vysoká technická úroveň, kreativita a výrazné osobnosti z řad interpretů i tvůrců jednotlivých projektů.

Stírání hranic mezi divadlem a tancem, jejich prolínání, rozvoj současného tanečního projevu a akčního scénického pohybu jako skutečně současného umění, patří mezi hlavní znaky tvorby souboru. Neméně důležitý je důraz na rovnocenný tvůrčí přínos choreografa a tanečníků, na jejichž technické a interpretační úrovni, ale hlavně na kreativním přínosu choreograf a režisér staví při vytváření jednotlivých uměleckých projektů.

DOT504 funguje na základě podpory Ministerstva kultury ČR, Magistrátu hl. města Praha, svého zřizovatele, tanečního studia Dance Perfect aj.

***

Premiéra nového projektu Collective Loss of Memory / režie a choreografie Jozef Fruček & Linda Kapetanea [RootLessRoot Company] se uskuteční 17. a 18. 10. 2014, 19.30 hodin / Divadlo Ponec, Praha

KALENDÁR

19. ledna / repríza nového projektu Collective Loss of Memory / Divadlo Ponec, Praha
  
20. ledna / repríza nového projektu Collective Loss of Memory / Divadlo Ponec, Praha
  
25. února / repríza nového projektu Collective Loss of Memory / Divadlo Ponec, Praha
  
26. února / repríza nového projektu Collective Loss of Memory / Divadlo Ponec, Praha
  

rezervace vstupenek

NOVINKY & AKCE