Daniel Raček

Slovensko

Během studia na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Komenského se začal věnovat současnému tanci a v roce 2004 absolvoval VŠMU v Bratislavě, obor pedagogika moderního tance. V současné době je členem Debris Company Slovakia se sídlem v Bratislavě a od roku 2007 spolupracuje se skupinou DOT504. Jako tanečník účinkoval v projektech K. Foss, J. Svobodové (divadlo Archa), I. M. Popovici, Z. Hájkové, M. Hawkinse, E. Gála, A. Sedlačkové, Z. Bacové, dlouhodobě spolupracuje s Jozefem Fručkem, Lindou Kapetanou a jejich RootLessRoot Company. Od roku 1999 se věnuje i pedagogické činnosti a v současné době vyučuje moderní tanec na konzervatoři J. L. Bellu v Banské Bystrici, ve Štúdiu tance v Banské Bystrici a na Janáčkově konzervatoři v Ostravě. V roce 2006 získal cenu Philip Morris Květ baletu za nejlepší taneční výkon v současném tanci.


Projekty

Collective Loss of Memory